Imagen del portátil

ARS Ferrocarril

El Software de Reconeixement Àgil (ARS) – Ferrocarril és un software instal·lat “On Premise” que processa el flux de vídeos de dues càmeres IP situades en ambdós costats de la via. Detecta i digitalitza els codis dels Contenidors (BIC – ISO 6346) i vagons (UIC) per a cada pas del tren.

 

Com a opció, es pot afegir la detecció de senyals de Mercaderies Perilloses (IMO – classificació de perill) i la direcció del tren (Entrada/Sortida). Deu minuts després que el tren hagi passat, l’ARS – Ferrocarril proporciona un fitxer amb la posició precisa dels contenidors en cada vagó. Els dígits de control dels contenidors i dels vagons es verifiquen automàticament.

 

S’associa una imatge a cada codi, que es guarda a la base de dades juntament amb les seves metadades: temps, data i nivell de confiança. Els vídeos també es poden desar. Les dades es comprimeixen automàticament per reduir l’ocupació al disc dur. S’activa una política de neteja de les dades. Nivells de precisió de fins al 99% de les dades consolidades, fins a 50 km/h.

Lliurables

El servei Proporcionat per AllRead

Instal·lació

Arquitectura