Imagen del portátil

ARS Carretera

El Software de Reconeixement Àgil (ARS) – Carretera d’AllRead és un software instal·lat “On Premise” que processa el flux de vídeos de dues o tres càmeres IP situades en diferents punts del carril. Detecta i digitalitza els codis de Contenidors (BIC – ISO 6346) i matrícules de camions i remolcs (34 països suportats).

Es poden afegir diverses deteccions addicionals com ara les senyals de Mercaderies Perilloses (IMO/ADR – número de perill i número ONU), tipus de vehicle o presència de segells de seguretat, entre d’altres. L’ARS-Carretera proporciona en temps real (d’1 a 3 segons) un fitxer consolidat dels contenidors associats amb les matrícules i, si és el cas, les altres informacions esmentades. El dígit de control del contenidor es valida automàticament.

Es guarda una imatge associada a cada lectura a la base de dades amb les seves metadades: hora, data, tipus de lectura i nivell de fiabilitat, entre d’altres. Les imatges es comprimeixen automàticament per reduir l’ocupació al disc dur. S’implementa una política de neteja de les dades a criteri del client. Nivells de precisió de fins al 99% de les dades consolidades, fins a 70 km/h.

Lliurables

El servei Proporcionat per AllRead

Instal·lació

Arquitectura