Imagen del portátil

ARS Grues

El Software de Reconeixement Àgil (ARS) – Grues és un software instal·lat “On Premise” que processa el flux de vídeos d’una a quatre càmeres IP situades a la grua de contenidors (o en les seves immediacions al moll). Detecta i digitalitza els codis dels contenidors (BIC – ISO 6346) en la càrrega i descàrrega del vaixell.

Com a opció, es pot afegir la detecció de senyals de Mercaderies Perilloses (IMO – número de perill i número ONU) i la classificació dels moviments del contenidor (càrrega i descàrrega). L’ARS de grues proporciona en temps real (1 a 3 segons) un fitxer consolidat dels contenidors associats i, si és el cas, les altres informacions esmentades. El dígit de control del contenidor es verifica automàticament.

Una imatge associada a cada codi es guarda a la base de dades amb les seves metadades: temps, data i nivell de confiança. Els vídeos també es poden desar. Les dades es comprimeixen automàticament per reduir l’ocupació al disc dur. S’activa una política de neteja de les dades. Nivells de precisió de fins al 99% de les dades consolidades.

Lliurables

El Servei Proporcionat per AllRead

Instal·lació

Arquitectura